COMPARISON OF 2.1 AND 3.8 MICRON LINE-PROFILES OF SHOCKED H-2 IN THE ORION MOLECULAR CLOUD

TR GEBALLE*, SE PERSSON, T SIMON, CJ LONSDALE, PJ MCGREGOR

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)693-700
Aantal pagina's8
TijdschriftAstrophysical Journal
Volume302
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 15-mrt.-1986

Citeer dit