Comparison of Diels-Alder reactivity of a bicyclobutane and of a cyclobutane bridged diene

H. Hogeveen*, W.F.J. Huurdeman, D.M. Kok

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  16 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)871-877
  Aantal pagina's7
  TijdschriftJournal of the American Chemical Society
  Volume100
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit