COMPARISON OF EFFECTS OF DRUGS ON DOPAMINE METABOLISM IN SUBSTANTIA NIGRA AND CORPUS STRIATUM OF RAT-BRAIN

BHC WESTERINK, J KORF

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  78 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)131-136
  Aantal pagina's6
  TijdschriftEuropean Journal of Pharmacology
  Volume40
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1976

  Citeer dit