Comparison of single cell sensitivities to attractants in the tsetse Glossina fuscipes fuscipes, G-morsitans morsitans and G-pallidipes

KE Voskamp, WMV van Naters, CJ Den Otter*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)460-462
  Aantal pagina's3
  TijdschriftMedical and Veterinary Entomology
  Volume13
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - okt.-1999

  Citeer dit