COMPARISON OF SOCIAL POSITIONS OF SCHOOL-CHILDREN IN INDIA AND UNITED-STATES

NA VACC, PL RAJPAL

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)208-210
Aantal pagina's3
TijdschriftPsychological Reports
Volume37
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1975

Citeer dit