Comparison of three methods to estimate the center of mass during balance assessment

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2134-2135
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of biomechanics
Volume38
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - okt-2005

Citeer dit