Comparison of two methods for the assessment of intra-erythrocyte magnesium and its determinants: Results from the LifeLines cohort study

Joëlle C Schutten*, Adrian Post, Margriet van der Meer, Jan IJmker, Frans Goorman, Richard M Danel, Marc G Vervloet, Martin H de Borst, Daan J Touw, Stephan J L Bakker

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

29 Downloads (Pure)

Zoekresultaten