COMPARISON OF VARIOUS IMMUNOLOGICAL METHODS FOR DISTINGUISHING AMONG MAMMALIAN PANCREATIC RIBONUCLEASES OF KNOWN AMINO-ACID SEQUENCE

EM PRAGER*, GW WELLING, AC WILSON

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  31 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)293-307
  Aantal pagina's15
  TijdschriftJournal of Molecular Evolution
  Volume10
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit