Comparitie en regie als panacee voor het bestuursrechtelijk beroep?

  OnderzoeksoutputAcademic

  Samenvatting

  Aan de hand van een onderzoek naar het project ‘Differentiatie van werkstromen’, dat in 2008 en 2009bij een aantal sectoren bestuursrecht van Nederlandse rechtbanken is uitgevoerd, gaat Bert Marseillein op de vraag hoe de procedure bij de bestuursrechter zo goed mogelijk kan worden afgestemd op despecifieke kenmerken van het geschil dat daarin aan de orde is. Het antwoord op deze vraag is niet alleen relevant voor het bestuursrecht, maar ook voor geschillenbeslechting in andere rechtsgebieden.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)92 - 101
  Aantal pagina's10
  TijdschriftTrema
  Volume3
  StatusPublished - 2010

  Citeer dit