Compensatoire Leestraining voor Mensen met Homonieme Visuele Veld Defecten - Een Randomised Controlled Trial Protocol

Sarah Tol, Joost Heutink, Evert Veldman, Birgit van Iddekinge, Frank Hoeben, Bart Melis-Dankers, Kerstin Spielmann, Annette Bootsma, Gera de Haan

OnderzoeksoutputAcademic

Vertaalde titel van de bijdrageCompensatory Reading Training for People with Homonymous Visual Field Defects – a Randomised Controlled Trial Protocol
Originele taal-2Dutch
StatusPublished - 12-nov.-2020

Citeer dit