Competitive European peripheries - Eskelinen,H, Snickars,F

E Dietzenbacher*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)163-166
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Regional Science
Volume37
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - feb.-1997

Citeer dit