Complement in bullous pemphigoid: results from a large observational study

T. R. Romeijn*, M. F. Jonkman, C. Knoppers, H. H. Pas, G. F. H. Diercks

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)517-519
Aantal pagina's3
TijdschriftBritish Journal of Dermatology
Volume176
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb.-2017

Citeer dit