Complementary choices and management control: field research in a flexible production environment

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)72-105
TijdschriftManagement Accounting Research
Volume17
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2006
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit