Complexe rouw: doodsoorzaak heeft invloed

Jos de Keijser, Marianne Snijdewind, Gerty Casteelen, Geert Smid

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Samenvatting

Hedendaagse rouwtheorieën gaan ervan uit dat nabestaanden een aantal rouwtaken hebben te verrichten na het verlies van een geliefde. Als deze taken niet goed uitgevoerd kunnen worden en de emotionele pijn na verloop van tijd niet in intensiteit afneemt, spreken we van complexe rouw. Niet-natuurlijke doodsoorzaken als suïcide, geweld, een ongeluk of ramp zijn geassocieerd met een groter risico op complexe rouw. Wat in dit verband het effect van euthanasie is op de nabestaanden, is nog onbekend. Sociale steun kan helpen in het rouwproces. In veel gevallen is psychologische behandeling effectief bij mensen met complexe rouwklachten. Aandacht voor complexe rouw bij nabestaanden, met name na suïcide en andere niet-natuurlijke doodsoorzaken, is van groot belang met het oog op tijdige verwijzing en behandeling.
Vertaalde titel van de bijdrageComplex grief: cause of death is of influence
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerD4932
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 164
Nummer van het tijdschrift26/27
StatusPublished - 1-sep.-2020

Citeer dit