Complexiteit is een planologisch begrip

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)485 - 490
Aantal pagina's6
TijdschriftRooilijn
Volume10
StatusPublished - 2004

Citeer dit