31 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)195-199
Aantal pagina's5
TijdschriftJournal of Medical Screening
Volume2
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1995

Citeer dit