COMPLIANCE AND BIODEGRADATION OF VASCULAR GRAFTS STIMULATE THE REGENERATION OF ELASTIC LAMINAE IN NEOARTERIAL TISSUE - AN EXPERIMENTAL-STUDY IN RATS

B VANDERLEI, CRH WILDEVUUR, P NIEUWENHUIS

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)45-52
Aantal pagina's8
TijdschriftSurgery
Volume99
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - jan-1986

Citeer dit