Complications following lung surgery in the Dutch-Belgian randomized lung cancer screening trial

Susan C. van't Westeinde*, Nanda Horeweg, Paul De Leyn, Harry J. M. Groen, Jan-Willem J. Lammers, Carla Weenink, Kristiaan Nackaerts, Rob J. van Klaveren

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

41 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten