Compression with the Juxta Reduction Kit ® (medi) in patients undergoing a total knee arthroplasty

Ad A. Hendrickx, Wim P. Krijnen, Robert Damstra, Richard Bimmel, Cees P. van der Schans

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

275 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Aantal pagina's3
TijdschriftVeins and Lymphatics
Volume6
Nummer van het tijdschrift6622
DOI's
StatusPublished - 21-mrt.-2017

Citeer dit