Compte rendu de: B.J.P. van Bavel, Transitie en continuïteit. De bezitsverhoudingen en de plattelandseconomie in het westelijk gedeelte van het Gelderse rivierengebied, ca. 1300 - ca. 1570 (Hilversum 1999)

  Onderzoeksoutput: Book/Film/Article reviewProfessional

  Originele taal-2French
  Pagina's (van-tot)159 - 163
  Aantal pagina's5
  TijdschriftRevue d'Histoire Ecclésiastique
  Volume96
  StatusPublished - 2001

  Citeer dit