Computational aspects of localized deformations in amorphous glassy polymers

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

89 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)799 - 823
TijdschriftEuropean Journal of Mechanics A-Solids
Volume15
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 1996

Citeer dit