Computational neuroimaging of visual field loss

Koen Vincent Haak

Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

309 Downloads (Pure)

Samenvatting

Oogziekten zoals maculadegeneratie treden veel op bij ouderen. Ze beschadigen het netvlies van het oog, veelal met blindheid als gevolg. Vaak wordt aangenomen dat de visuele hersengebieden zich reorganiseren wanneer ze (door blindheid) niet meer gestimuleerd worden. Onderzoek van UMCG-promovendus Koen Haak laat zien dat de organisatie van visuele hersengebieden stabieler is dan wordt aangenomen. De effecten die eerder voor reorganisatie werden aangezien, blijken ook bij gezonde mensen voor te komen. Dat is goed nieuws voor mensen met een netvliesbeschadiging. Als het in de toekomst mogelijk wordt om het netvlies te herstellen - en het onderzoek op dit terrein is veelbelovend - dan hoeft de patiënt niet meer opnieuw te “leren” zien. De hersenen kunnen de informatie die via de ogen binnenkomt nog gewoon verwerken. Binnen zijn promotieonderzoek ontwikkelde Haak ook een nieuwe functionele MRI-analysemethode. Deze maakt het mogelijk de verbindingen tussen verschillende hersengebieden uiterst nauwkeurig in beeld te brengen. Dit is niet alleen een stimulans voor het onderzoek naar de gevolgen van blindheid voor onze hersenen, maar kan ook nieuwe inzichten in andere hersenprocessen opleveren.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Hooymans, J.M.M. , Supervisor
  • Cornelissen, Frans, Co-supervisor
  • Renken, Remco, Co-supervisor
Datum van toekenning25-feb.-2013
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036760539
StatusPublished - 2013

Citeer dit