Computational Social Psychology

Wander Jager*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Aantal pagina's5
TijdschriftJasss-The journal of artificial societies and social simulation
Volume21
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 31-jan.-2018

Citeer dit