COMPUTER-SIMULATION OF CHANNELING IN SINGLE-CRYSTALS

PJM SMULDERS*, DO BOERMA

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  246 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)471-489
  Aantal pagina's19
  TijdschriftNuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B-Beam Interactions with Materials and Atoms
  Volume29
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - dec.-1987

  Citeer dit