COMPUTER-SIMULATION STUDY OF ENTROPY OF A 1/2 LESS THAN EQUAL TO 111 GREATER THAN EQUAL TO [110] EDGE DISLOCATION IN BCC IRON

JTM DEHOSSON*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)413-416
Aantal pagina's4
TijdschriftScripta Metallurgica
Volume12
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 1978

Citeer dit