Computergeleverde versus therapeutgeleverde therapie voor het behandelen van depressie. Een systematisch overzicht.

D. Dijkstra

OnderzoeksoutputAcademic

281 Downloads (Pure)

Samenvatting

Depressie is één van ‘s werelds meest voorkomende psychische stoornissen. Cognitieve gedragstherapie (CGT) is aangetoond als effectief in het terugdringen van depressie. Probleem is echter dat er op dit moment te weinig therapeuten zijn om iedereen tijdig te kunnen behandelen. Gecomputeriseerde CGT zou een oplossing kunnen zijn voor dit probleem. In dit systematische overzicht zijn gerandomiseerde onderzoeken verzameld die de effectiviteit van computergeleverde CGT vergelijkt met de effectiviteit van therapeutgeleverde CGT bij het terugdringen van depressie. Daarnaast is aanvullend contact bij de gecomputeriseerde therapie geanalyseerd en onderzocht of de aard en hoeveelheid van het contact invloed heeft op de effectiviteit van gecomputeriseerde CGT. Uit vier van de vijf onderzoeken kwam naar voren dat computergeleverde CGT even effectief is als therapeutgeleverde CGT in het terugdringen van depressie. In één onderzoek werd geconcludeerd dat therapeutgeleverde therapie effectiever is dan computergeleverde therapie.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's45
StatusPublished - 2008

Citeer dit