Concepts of Style and Authorship in Early Renaissance Art

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  TijdschriftZeitschrift für Kunstgeschichte
  Volume78
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit