Conceptualizing social change processes and social impacts

Marlies Van Schooten*, Frank Vanclay, Roel Slootweg

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

50 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
TitelThe International Handbook of Social Impact Assessment
SubtitelConceptual and Methodological Advances
RedacteurenHenk A. Becker, Frank Vanclay
UitgeverijEdward Elgar Publishing
Pagina's74-91
Aantal pagina's18
ISBN van elektronische versie9781843768616
ISBN van geprinte versie9781840649352
DOI's
StatusPublished - 1-dec.-2003
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit