Concerninterne financiering vanuit het perspectief van de vennootschapsbelasting

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)69 - 78
Aantal pagina's10
TijdschriftOnderneming en Financiering
Volume50
StatusPublished - 2002

Citeer dit