Concerns of terminally ill cancer patients in their home environment

C.A.M. Rolf, G. Pool

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
103 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)481-482
Aantal pagina's2
TijdschriftPalliative Medicine
Volume20
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - jun.-2006

Citeer dit