Concise Synthesis of Tetrazole-Ketopiperazines by Two Consecutive Ugi Reactions

Tryfon Zarganes-Tzitzikas, Pravin Patil, Kareem Khoury, Eberhardt Herdtweck, Alex Dömling*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten