Conclusion: Critique and the Politics of Affirmation in International Relations

  OnderzoeksoutputAcademic

  6 Citaten (Scopus)
  367 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)137-145
  Aantal pagina's9
  TijdschriftGlobal Society
  Volume33
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 2019

  Citeer dit