Conclusion: Working in a Living Archive

Peter J. Verovšek*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)97-99
Aantal pagina's3
TijdschriftPS - Political Science and Politics
Volume57
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 29-jan.-2024

Citeer dit