Concurrentie op de energiemarkt

Machiel Mulder, Mark Lijesen, Douwe Kingma, Hein Mannaerts

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

Liberalisering van de energiemarkten kan grote gevolgen hebben voor de groothandelsprijzen
van aardgas en elektriciteit. De gasprijs zal dalen door de toenemende concurrentie op Europese
schaal en het geleidelijk aan verdwijnen van de olieprijskoppeling. Door uitputting van Britse gasvelden zal de gasprijs echter in de tweede helft van dit decennium weer stijgen. Bij elektriciteit is
daarentegen op korte termijn een stijging waarschijnlijk, doordat het opwaartse effect van de toenemende marktmacht van elektriciteitsproducenten, het prijsdrukkende effect van efficiëntieverbeteringen bij de opwekking overtreft. De eindverbruikersprijzen en het energiegebruik worden evenwel in geringe mate door de liberalisering beïnvloed. Het energiegebruik
wordt meer bepaald door de economische groei dan door de mate van concurrentie op de energiemarkt.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)156-158
Aantal pagina's3
TijdschriftESB Economisch Statistische Berichten
StatusPublished - 22-feb-2002
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit