CONDENSATION OF DUST AROUND ETA-CARINAE

CD ANDRIESSE*, BD DONN, R VIOTTI

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)771-788
Aantal pagina's18
TijdschriftMonthly Notices of the Royal Astronomical Society
Volume185
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1978

Citeer dit