Conference Report: Workshop ‘Herrschaft und Kommunikation in Brandenburg-Preußen 1600-1850'

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Aantal pagina's2
  TijdschriftAHF-Information
  Nummer van het tijdschrift37
  StatusPublished - 28-jun-2000

  Citeer dit