Confirmation of GPRA - A putative drug target for asthma

DS Postma*, GH Koppelman

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1323-1324
Aantal pagina's2
TijdschriftAmerican Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
Volume171
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusPublished - 15-jun.-2005

Citeer dit