Conflict asymmetries: Effects on motivation, satisfaction, and performance

KA Jehn, Frank de Wit, Manuela Barreto, Floortje Rink

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)172-192
Aantal pagina's20
TijdschriftInternational Journal of Conflict Management
Volume26
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2015

Citeer dit