Conflicted clocks: social jetlag, entrainment and the role of chronotype: From physiology to academic performance; from students to working adults

Vertaalde titel van de bijdrage: Klokken in conflict: social jetlag, entraineren en de rol van het chronotype

Giulia Zerbini

  Onderzoeksoutput

  3231 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Slaap is essentieel voor gezondheid en presteren en de timing en consolidatie worden gereguleerd door de biologische klok. Er is veel variatie in slaap timing (chronotype), welke vaak gedereguleerd worden door de maatschappij, die uniforme school- en werk starttijden oplegt. Dit leidt tot een fenomeen wat sociale jetlag genoemd wordt, wat een mismatch tussen de biologische en sociale klok betekend.

  Het doel van deze dissertatie was om de consequenties die ontstaan door sociale jetlag te beschrijven, maar ook om mogelijke oplossingen om dit te reduceren te vinden. Daarnaast was het doel om een beter begrip van entraineren (het proces waarin de biologische klok gesynchroniseerd is met de externe licht-donker cyclus) te krijgen.

  Resultaten lieten zien dat de impact van chronotype op cijfers op school (late chronotypes behalen vaak lagere cijfers) sterker was in de ochtend en voornamelijk op wetenschappelijke onderwerpen. Late chronotypes waren vaker niet aanwezig in de klas, wat weer geassocieerd werd met lagere cijfers. We hebben simpele protocollen getest om sociale jetlag te reduceren, deze protocollen gebruiken kamerlicht en blauw-licht blokkerende brillen. Alhoewel sociale jetlag niet gereduceerd werd, lieten onze bevindingen wel zien dat simpele interventies met lichten thuis potentieel effectief zijn om de fase van entraineren en slaap timing aan te passen.
  Tot slot hebben we laten zien dat aanwezigheid op school afhankelijk is van het seizoen en dat dit schoolprestatie kan beïnvloeden, en dat de wekelijkse structuur (werkdagen versus werk-vrije dagen) een impact hebben op de slaap-waak cyclus en op het melatonine-ritmiek, voornamelijk in late chronotypes.

  De bevindingen van deze dissertatie hebben potentiele applicaties voor de maatschappij. Er zijn suggesties gedaan om schoolbeleid aan te passen en praktische oplossingen tegen een verlate slaapfase kunnen van dit werk afgeleid worden.
  Vertaalde titel van de bijdrageKlokken in conflict: social jetlag, entraineren en de rol van het chronotype
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Merrow, Martha, Supervisor
  • Beersma, Domien, Supervisor
  • Kantermann, Thomas, Co-supervisor
  Datum van toekenning18-sep.-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0036-5
  Elektronische ISBN's978-94-034-0035-8
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit