Verwarrende en waardevolle ontmoetingen. Over omgekeerde integratie van mensen met een verstandelijke beperking.

OnderzoeksoutputProfessional

Vertaalde titel van de bijdrageConfusing and valuable encounters. About reversed integration of people with an intellectual disability
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)8-10
TijdschriftDe Pedagoog
Volume1
StatusPublished - 2016

Citeer dit