Congenital anomalies in offspring of subfertile couples: a registry-based study in the northern Netherlands

Jorien Seggers*, Hermien E. K. de Walle, Jorieke E. H. Bergman, Henk Groen, Mijna Hadders-Algra, Marly E. Bos, Annemieke Hoek, Maaike L. Haadsma

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten