Congenital heart defects and pulmonary arterial hypertension: Genes, environment and heredity

Vertaalde titel van de bijdrage: Aangeboren hartafwijkingen en pulmonale arteriele hypertensie: Genen, omgevingsfactoren en erfelijkheid

  Onderzoeksoutput

  6911 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In dit proefschrift beschrijven we onze zoektocht naar de erfelijke en niet erfelijke oorzaken van aangeboren hartafwijkingen en hoge bloeddruk in de longen (pulmonale arteriële hypertensie).
  Aangeboren hartafwijkingen komen voor bij 8 op de 1000 geboortes en hebben grote gevolgen voor het kind en zijn of haar familie. Zo hebben we aangetoond dat 20% van de kinderen met een bepaald type aangeboren hartafwijking ook een ouder of een broertje of zusje heeft met een (niet eerder vastgestelde) hartafwijking. In die gevallen denken we dat de hartafwijking erfelijk bepaald is en in een deel (7%) kan dit worden verklaard door veranderingen in het NOTCH1 gen.
  Bij twee patiënten met een onbekend syndroom met een hartafwijking is een nieuw gen (SMO) ontdekt.
  Behalve erfelijke factoren spelen ook omgevingsfactoren een rol. We laten zien, door gegevens uit een registratie voor aangeboren afwijkingen (EUROCAT) te analyseren, dat roken in combinatie met overgewicht van de moeder de kans op een hartafwijking bij het kind vergroot.
  Pulmonale arteriële hypertensie bij kinderen is een zeldzame, ernstige longbloedvatziekte, die leidt tot hartfalen en sterfte van 15% van de aangedane kinderen per jaar. We hebben veranderingen in het TBX4 gen gevonden bij kinderen met deze ziekte. Eerder waren al veranderingen in hetzelfde gen beschreven als oorzaak van botafwijkingen.
  Op basis van onze resultaten kunnen familieleden gericht worden onderzocht en kan soms ziekte of zelfs acuut overlijden worden voorkomen. Ook is meer inzicht verkregen over het ontstaan van deze ziektes.
  Vertaalde titel van de bijdrageAangeboren hartafwijkingen en pulmonale arteriele hypertensie: Genen, omgevingsfactoren en erfelijkheid
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Hofstra, Robert, Supervisor
  • Berger, Rolf, Supervisor
  Datum van toekenning2-jul.-2014
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-7101-6
  Elektronische ISBN's978-90-367-7100-9
  StatusPublished - 2014

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Aangeboren hartafwijkingen en pulmonale arteriele hypertensie: Genen, omgevingsfactoren en erfelijkheid'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit