Congenital heart disease : the timing of brain injury

Mirthe Johanna Mebius

  Onderzoeksoutput

  1505 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Kinderen met een ernstige aangeboren hartafwijking hebben een groter risico op een ontwikkelingsachterstand. Hemodynamische veranderingen als gevolg van de hartafwijking spelen mogelijk een grote rol in het ontwikkelen van deze achterstand. Dit proefschrift heeft als doel meer inzicht te verschaffen in de timing van hersenschade bij kinderen met een ernstige aangeboren hartafwijking. Allereerst presenteren we een systematisch overzicht van de beschikbare literatuur over het verband tussen cerebrale kenmerken en de neurologische uitkomst. Zowel de periode voor- als de periode na de geboorte zijn geassocieerd met de neurologische uitkomst in kinderen met een ernstige aangeboren hartafwijking. Vervolgens presenteren we verscheidene retrospectieve en prospectieve studies bij baby’s met verschillende hartafwijkingen. Foetussen met een ernstige aangeboren hartafwijking hebben vaker afwijkende Doppler flow profielen en pasgeborenen met een ernstige aangeboren hartafwijking hebben vaker een lagere zuurstofsaturatie van de hersenen, een afwijkend achtergrond patroon op amplitude-geïntegreerd elektro-encefalogram en 15% heeft subklinische epileptische activiteit in de eerste 72 uur na de geboorte. Ten slotte presenteren we de eerste longitudinale prospectieve studie waarin we kijken naar het verband tussen Doppler flow profielen voor de geboorte, de zuurstofsaturatie van de hersenen voor-, tijdens- en na de operatie en de neurologische uitkomst. Met name de periode voor de geboorte lijkt geassocieerd met de neurologische uitkomst. Daarnaast hebben baby’s met een combinatie van afwijkende bevindingen voor- en na de geboorte een 9 keer zo hoog risico op het hebben van een abnormale neurologische uitkomst. Toekomstige studies moeten focussen op preventie van hersenschade, zoals medicatie of foetale chirurgie.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Bos, Arie, Supervisor
  • Bilardo, Katia, Supervisor
  • Berger, Rolf, Supervisor
  • Kooi, Elisabeth, Co-supervisor
  • Verhagen, Elisabeth, Beoordelingscommissie
  • Simpson, J. M., Beoordelingscommissie, Externe Persoon
  • Benders, M. J. N. L., Beoordelingscommissie, Externe Persoon
  Datum van toekenning31-jan.-2018
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0355-7
  Elektronische ISBN's978-94-034-0354-0
  StatusPublished - 2018

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Congenital heart disease : the timing of brain injury'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit