CONGENITAL QUADRICUSPID AORTIC-VALVE

MHJ BROUWER*, JJ DEGRAAF, T EBELS

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Two patients with a quadricuspid aortic valve are described, one of them with concomitant juxtaposed coronary orifices facing the right hand facing sinus. The etiology and incidence of this congenital anomaly will be discussed.

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)196-198
Aantal pagina's3
TijdschriftInternational Journal of Cardiology
Volume38
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - feb-1993

Citeer dit