CONJUGATION IN YEAST SACCHAROMYCOPSIS-CAPSULARIS SCHIONNING

NJW KREGERVANRIJ, M VEENHUIS

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)263-269
Aantal pagina's7
TijdschriftArchives of Microbiology
Volume104
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1975

Citeer dit