Conquest of the Land, Loss of the Land: Where Does Joshua 24 Belong?

OnderzoeksoutputAcademic

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
TitelThe Land of Israel in Bible, History and Theology: Studies in Honour of Ed Noort
RedacteurenC. de Vos, J.T.A.G.M. van Ruiten
Plaats van productieLeiden
UitgeverijMartinus Nijhoff/Brill
Pagina's87 - 98
StatusPublished - 2009

Publicatie series

NaamVetus Testamentum Supplements
Nummer124

Citeer dit