Consequenties van de nieuwe NHG-standaard type 2 diabetes mellitus voor de medicamenteuze bloeddruk-, (micro)albuminurie- en vetspectrumbehandeling (Zodiac-8)

S.J. Logtenberg, N. Kleefstra, P. Denig, S.T. Houweling, L.J. Ubink-Veltmaat

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)51-57
Aantal pagina's7
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Diabetologie
Volume5
StatusPublished - 2007

Citeer dit