Consequenties watersysteembenadering voor LNV-beleid in de groene ruimte: een eenvoudige welvaartseconomische analyse

Petra Hellegers, Machiel Mulder

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

Originele taal-2English
UitgeverijAgricultural Economics Research Institute - LEI
StatusPublished - 1999
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit