Conservation implications of Sabellaria spinulosa reef patches in a dynamic sandy-bottom environment

Karin van der Reijden*, Leo Koop, Sebastiaan Mestdagh, Mirjam Snellen, Peter M. Herman, Han Olff, Laura L. Govers

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
97 Downloads (Pure)
Filter
Afgelopen

Zoekresultaten