CONSERVATION-LAWS AND SYMMETRY - APPLICATIONS TO ECONOMICS AND FINANCE, VOL 11 - SATO,R, RAMACHANDRAN,RV

E DIETZENBACHER*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)310-313
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of economics-Zeitschrift fur nationalokonomie
Volume55
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1992

Citeer dit